પાઈપલાઈનિસ્તાન અને ચીન

ચીને રશિયા સાથે તાલમેલ વધારીને : પોતાના મોહરા ૨૦૦૧ માં જ વધારી દીધા છે . શંઘાઈ સહયોગ સંગઠન બનાવી ને … Read More “પાઈપલાઈનિસ્તાન અને ચીન”

निर्णायक समझौता: कश्मीर और अफ़गानिस्तान दोनों समस्याओं का पूर्ण समाधान

अमेरिका और भारत दोनो एक ही देश से पीड़ित है , पाकिस्तान | समस्या भी एक ही है , पाकिस्तानी … Read More “निर्णायक समझौता: कश्मीर और अफ़गानिस्तान दोनों समस्याओं का पूर्ण समाधान”